Misje OFM - serwis informujący o działalności misyjnej Zakonu Braci Mniejszych Polskiej Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Serwis informujący o działalności misyjnej Zakonu Braci Mniejszych Polskiej Prowincji Wniebowzięcia N.M.P. w Katowicach - Panewnikach


  < strona główna
 


 

 

 

 

 

                                                                                                grudzień 2015 


Drodzy moi!
Witam i pozdrawiam serdecznie z Serca Afryki na Święta Bożego Narodzenia!
Pan niech obdarza was pokojem!

Jezus, Syn Boży, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia,
jak wyznajemy i ogłaszamy w naszym Wyznaniu wiary,
niech będzie teraz i dla nas umiłowanym Synem i posłanym do nas przez miłosiernego Ojca Księciem pokoju,
Dawcą prawdziwego pokoju, w naszych sercach, w naszych spotkaniach, w naszych posługach i zaangażowaniach!
Tego Wam życzę na czas świętowania Tajemnicy Wcielenia, w noc betlejemską,
w dzień Bożego Narodzenia, w niedzielę Świętej Rodziny i w dniu, kiedy z Maryją,
Matką Bożą, wejdziemy w nowy rok kalendarzowy a także w święto Objawienia Pańskiego, kiedy czcimy Jezusa jako "światło oświecające wszystkie ludy ziemi",
co zaznacza w jakiś sposób całą przyszłą misję Kościoła!
Niech wszystkie nasze doświadczenia i spotkania będą naznaczone obecnością Jezusa,
 który zgodził się urodzić i żyć w ubóstwie naszej ludzkiej egzystencji.

Piszę w życzeniach szczególnie o darze Bożego Pokoju, bo tego szczególnie pragniemy w naszym kraju w Sercu Afryki. Podjęte już dawno międzynarodowe decyzje w sprawie rozbrojenia grup panoszących się u nas, w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ludności i w sprawie doprowadzenia do ustanowienia nowych rządów prezydenckich i nowego parlamentu dopiero ostatnio mają pewne konkretne rezultaty, choćby przez przywrócenie, ale jeszcze nie wszędzie, administracyjnej władzy terytorialnej i porządku publicznego (żandarmerii i policji). Na przykład u nas ciągle nie ma sił porządkowych i administracji w wielu powiatach, podobnie jak w samym Kaga Bandoro. Ale w ostatnich dniach, w związku z głosowaniem referendum w sprawie nowej konstytucji i zbliżających się wyborów prezydenckich i parlamentarnych, (27 grudnia I tura!), siły oenzetowskie (u nas Pakistańczycy!) zaczęły dość dobrą robotę rozbrojenia. W miarę spokojnie można podróżować, do stolicy i do wiosek, choć przewidujemy, że pewno będą większe kłopoty z powstałymi bandami rozbójników na drodze, jak już nieraz miało to miejsce na naszym szlaku do stolicy.
Początkiem stycznia będę w Bangi na zebraniu konferencji episkopatu, a później chce odwiedzić parafie na południu naszej diecezji.

Tu w Kościele w Sercu Afryki cieszymy się wielkim darem wizyty i spotkań z Ojcem świętym Franciszkiem.
W wielkim skrócie tak to mogę opisać:
Pokorny Apostoł, z widocznym już osłabieniem z powodu wieku, który wyszedł z samolotu i kroczył po ziemi środkowoafrykańskiej, ukazał nam i dzielił się swoją wiarą w Jezusa;
Ojciec bliski wszystkim i każdemu człowiekowi, z którym się spotykał, świadczył przez swoje gesty i słowa o jego szczerej miłości ku ludziom, szczególnie małym i cierpiącym;
Odważny Świadek prawdy, który przybył do nas mimo niesprzyjających okoliczności, przekazał nam wielkie zaufanie Bogu i człowiekowi, abyśmy wspólnie z innymi podążali ku lepszej przyszłości u nas i w całym świecie.
Jeżeli by mnie zapytano o jedną tylko obserwację wśród wszystkich poczynań papieża Franciszka w Bangui, to powiedziałbym: ubrudzone do łokci rękawy białej sutanny!
Tak właśnie Ojciec święty dotarł do nuncjatury, aby spotkać się i spożyć skromny posiłek z biskupami z RŚA, po tym, jak spotkał się i serdecznie pozdrawiał dorosłych i dzieci w obozie uciekinierów przy parafii świętego Zbawiciela. (wieczorem już miał inną czystą sutannę!)
Niech pokora i ubóstwo tego człowieka, sługi sług Bożych, będzie dla nas braterskim zaproszeniem do postaw i zachowań prawdziwych uczniów Jezusa, Boga-Człowieka z nami!

Serdecznie dziękuję za wiadomości, życzenia i modlitwy.
Zapewniam o modlitwie szczególnie w tych świętych dniach,
polecam się też Waszym modlitwom.

Wasz brat +Zbigniew Tadeusz

                                  

 


praca misyjna

galeria zdjęć 


linki do stron internetowych

 
 


kontakt z biurem misyjnym 


 
tel. 32 252-68-70 wew. 410.

 


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
do góry