Misje OFM - serwis informujący o działalności misyjnej Zakonu Braci Mniejszych Polskiej Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

STRONA GŁÓWNAHISTORIAPRACA MISYJNAGALERIALINKI                                                             


   Świadomość głoszenia Ewangelii wszystkim narodom, zgodnie z nakazem misyjnym Chrystusa (por. Mk. 16,15; Mt. 38,19), towarzyszyła Kościołowi od początku i zawsze prowadziła bardziej do czynnego rozpowszechniania Ewangelii w świecie...

       więcej>>


    Jak wygląda zaangażowanie na polu misyjnym braci z naszej prowincji Wniebowzięcia NMP z Katowic...

 więcej >>


  Galeria zdjęć dokumentujących pracę misyjną naszych współbraci oraz działalność naszego sekretariatu...

 więcej>>


     Linki do wybranych miejsc w Internecie - znanych i mniej znanych...

   więcej>>


 

 

 

o. Dymitr Żeglin OFM   W Polsce Braci Mniejszych franciszkanów jest nas ok. 1400. Tworzymy pięć prowincji, które terytorialnie obejmują prawie całą Polskę. Każda z prowincji za punkt honoru poczytuje sobie pielęgnowanie misji, w których Zakon aktywnie uczestniczy od czasów naszego założyciela św. Franciszka z Asyżu, który żył w latach od 1182 do 1226.
   Sprawy związane z misjami koordynowane są w poszczególnych prowincjach przez Sekretarzy ds. Ewangelizacji Misyjnej. Aby zagwarantować jedność w działaniu na polu misyjnym Sekretarze poszczególnych prowincji spotykają się razem w ramach Konferencji Zachodniosłowiańskiej. w skład wspomnianej Konferencji wchodzą Sekretarze pięciu polskich prowincji, jednej prowincji Czeskiej i Słowackiej.
   Sekretarzem ds. Ewangelizacji Misyjnej w naszej prowincji Wniebowzięcia w Katowicach Panewnikach, a zarazem Sekretarzem Konferencji Zachodniosłowiańskiej jest o. Dymitr Żeglin.
   Głównym zadaniem sekretariatu jest propagowanie misji franciszkańskich po przez organizowanie dni skupienia, rekolekcji dla Przyjaciół Misji i członków Franciszkańskiej Unii Misyjnej, spotkań z młodzieżą akademicką i gimnazjalną oraz głoszenie kazań w różnych parafiach.

   Jeśli chcesz być przyjacielem misji nie tylko przez modlitwę ale także przez ofiarę podajemy nasz adres oraz konto:

  Adres:
     Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej
     o. Dymitr Żeglin OFM
     ul. Panewnicka 76
     40-760 KATOWICE

     tel. fax: +48 32 252-68-70 wew. 410.
  Wpłaty przekazem:
       Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej
     o. Dymitr Żeglin OFM
     ul. Panewnicka 76
     40-760 KATOWICE
  Wpłaty na konto:

  - Na szkołę w RCA:
  Prowncjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej
  PKO BP o/ K-ce nr 37 1020 2313 0000 3102 0023 8766

  - Na misje:
  Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej
  PKO BP o/ K-ce nr 31 1020 2313 0000 3102 0175 1783

  -Konto dewizowe - dolarowe (USD) $:
  Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej
  PKO BP o/ K-ce nr 17 1020 2313 0000 3102 0029 0924

  -Konto dewizowe - (EURO) :
  Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej
  PKO BP o / K-ce nr 30 1020 2313 000 3502 0031 8139.


 

 

 do góry
  
SEKRETARIAT MISYJNY