Monastyr Brativ Mensych / Użhorod, Ukraina

Dane adresowe

Monastyr Brativ Mensych
vul. Zankovetskoy 9a Użhorod 88 018 Ukraina
tel. +380 312 672 926 e-mail: uzhorod.ofm@gmail.com

Historia

Obecność franciszkanów w Użhorodzie sięga roku 2003, kiedy miejscowy biskup bizantyjski Milan Szaszik zgodził się przyjąć do seminarium diecezjalnego kleryków franciszkańskich obrządku wschodniego, którzy dotychczas studiowali w Panewnikach. W tym celu w budynku seminarium wydzielono część objętą klauzurą, aby bracia wraz z magistrem mogli zachować dyscyplinę zakonną.
Po pewnym czasie tenże biskup zaproponował prowincji objęcie samodzielnej placówki na terenie Użhorodu i w porozumieniu z miejscowym biskupem łacińskim Antalem Majnekiem, który udostępnił prowincji potrzebny teren, zawarto umowę o powstaniu klasztoru i parafii obrządku bizantyjskiego i duszpasterstwie wiernych obrządku rzymskiego. W tym celu zbudowano tymczasową kaplicę i natychmiast podjęto pełne duszpasterstwo. Na czas budowy klasztoru wspólnota, która już nie mieściła się w seminarium, przeprowadziła się do pobliskiej parafii Storożnica, gdzie ojcowie także podjęli duszpasterstwo w obu obrządkach. Szybka budowa klasztoru sprawiła, że niebawem wspólnota przeniosła się do nowego domu. W tym czasie podjęto budowę kościoła dwuobrządkowego, która trwa nadal.

Wspólnota

Przełożeni

  • o. Kosma Hollek, moderator (2003–2005),
  • o. Konkordiusz Świerczyński, gwardian (2005–2007).

Galeria

Galeria zdjęć w przygotowaniu.
Monastyr Brativ Mensych
Wstecz