Zamieszki w Jerozolimie

„Módlmy się o pokój w Ziemi Świętej i na całym świecie”.